Projekty i działania Stowarzyszenia

PLANOWANE

  • Budowa Centrum Dialogu Międzykulturowego
  • Rewitalizacja cmentarza żydowskiego w Radomiu
  • Rewitalizacja placu Ofiar Getta w Radomiu

TRWAJĄCE

TRWAJĄCE