Opieka nad cmentarzem żydowskim

Od dnia 1 czerwca 2023 r. Stowarzyszenie Żydów Radomskich jest Administratorem cmentarza żydowskiego w Radomiu. Umowa w tej sprawie została podpisana z Fundacją Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego z siedzibą w Warszawie.

Wszelkie zgłoszenia dotyczące zwiedzania muszą być kierowane za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adres contact(a)beitradom.org na 7 dni przed planowaną wizytą.

Osoby indywidualne planujące zwiedzanie, będą proszone o skan dowodu lub paszportu (zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych).

Więcej informacji Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW: https://tpcoe.gov.pl/