Polityka prywatności

Podstawowe informacje
Niniejsza wersja Polityki Prywatności Stowarzyszenia Żydów Radomskich ,,Beit Radom” obowiązuje od 1 grudnia 2023 roku.

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Żydów Radomskich ,,Beit Radom” z siedzibą w Radomiu przy ul. Rynek 15, 26-600 Radom.

NIP: 9482638727; REGON: 524765665.

Celem Polityki Prywatności jest zebranie najważniejszych zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Stowarzyszenie Żydów Radomskich ,,Beit Radom”. Przedstawiamy w niej kluczowe grupy osób, których dane przetwarzamy, opisujemy w jakich celach i w oparciu o jakie podstawy prawne to robimy. Informujemy także o prawach przysługujących osobom, których dane przetwarzamy.

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także mającymi zastosowanie aktami wykonawczymi i aktami prawa wspólnotowego, takimi jak ogólne rozporządzenie o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO).

Na potrzeby łatwiejszego odbioru Polityki Prywatności termin „Właściciel danych” zastąpiliśmy określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”, “Stowarzyszenie”, “ Stowarzyszenie Żydów Radomskich ,,Beit Radom””. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Termin “CRM” (z ang. customer relationship management) oznacza program informatyczny wykorzystywany przez Stowarzyszenie Żydów Radomskich ,,Beit Radom” do zarządzania relacjami.

Dane osób wspierających nas darowiznami
Finansowe wspieranie Stowarzyszenia jest możliwe poprzez przekazanie darowizny przelewem na rachunek bankowy lub poprzez system PayU obsługujący płatności online w polskich bankach i za pośrednictwem kart płatniczych.

W przypadku darowizny przekazanej nam przelewem na rachunek bankowy przetwarzamy dane osobowe przekazane nam przez bank, czyli: imię i nazwisko, numer rachunku, kwotę darowizny, adres. Jest to niezbędne do wykonania umowy oraz wypełnienia ciążących na Stowarzyszeniu obowiązków prawnych (np. na podstawie przepisów dotyczących rachunkowości).

Dodatkowe informacje podane w tytule przelewu (np. adres e-mail) przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w celu wysłania podziękowań za wsparcie. W tym samym celu wykorzystujemy również adresy z przelewów bankowych osób przekazujących nam darowizny. Jeśli nie życzysz sobie takiej formy kontaktu z naszej strony, wyślij swój sprzeciw (np. o treści „Proszę o nie wysyłanie mi pocztą podziękowań za wsparcie”) na adres: office@beitradom.org. Możemy też kierować korespondencję na adres inny niż widniejący na przelewie lub kontaktować się z Tobą e-mailem – w takim przypadku również prosimy o kontakt lub wpisanie adresu e-mail w tytule przelewu.

W przypadku darowizny przekazanej za pośrednictwem systemu PayU prosimy o podanie imienia i nazwiska, by wiedzieć, z kim zawieramy umowę (np. by móc wystawić zaświadczenie, które pozwoli odliczyć darowiznę od podatku lub zwrócić omyłkowo wpłacone pieniądze), kwoty darowizny oraz adresu e-mail, który jest konieczny do technicznej obsługi płatności przez system CRM. Jest to niezbędne do realizacji umowy oraz wypełnienia ciążących na Stowarzyszeniu obowiązków prawnych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przekazania darowizny. Adres e-mail służy nam również – na podstawie uzasadnionego interesu – do wysłania potwierdzenia wykonania przelewu i podziękowania za wsparcie. Jeśli nie życzysz sobie podziękowań, wyślij swój sprzeciw na adres: office@beitradom.org. Jeżeli w systemie PayU podany jest także Twój adres zamieszkania, przetwarzamy go w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu w celach statystycznych.

Przekazanie darowizny możliwe jest również za pośrednictwem systemu wpłacam.ngo.pl zaimplementowanego w serwisie beitradom.org. Zanim przekażesz darowiznę, zapoznaj się także z naszym Regulaminem darowizn.

Dane osób wspierających nas darowiznami przetwarzamy przez 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym w systemie CRM odnotowaliśmy ostatnią interakcję z daną osobą (np. otrzymaliśmy darowiznę, lub udział w organizowanym przez nas wydarzeniu wymagającym rejestracji).

Czyje dane przetwarzamy i na jakich zasadach?
Dane użytkowniczek i użytkowników strony beitradom.org
Za pośrednictwem naszych stron internetowych zbieramy dane tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do zarządzania tymi stronami, zapewnienia sprawnego działania oferowanych w ich ramach funkcjonalności oraz analizowania skuteczności komunikacji.

Podczas korzystania z serwisu Stowarzyszenia automatycznie zapisywane są tzw. logi systemowe – anonimowe informacje takie jak czas wizyty użytkownika w serwisie, adres IP użytkownika, adres URL, rodzaj przeglądarki, dane o pobieranych plikach itp. Gromadzone dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi nasze strony. Każdy może korzystać z nich anonimowo – nie wymagamy rejestracji. Nie zabiegamy o identyfikację, chyba że jest to niezbędne ze względu na charakter podejmowanej czynności, czyli np. w przypadku przekazywania darowizny, prolongaty książki itp.

Dane statystyczne dotyczące korzystania ze stron internetowych przechowujemy do końca działalności Stowarzyszenia w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes.

Przysługuje Tobie prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, wniesienia umotywowanego sprzeciwu na dalsze przetwarzanie, przenoszenia, a także prawo do bycia zapomnianym oraz wniesienie skargi na zasady przetwarzania danych do organu nadzoru ochrony danych osobowych. Dane będą przetwarzane tylko tak długo jak będzie niezbędne do realizacji ustawowych obowiązków biblioteki na zasadach określonych w regulaminie Biblioteki. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do korzystania z zasobów biblioteki.

Dane osób wspierających nas darowiznami
Finansowe wspieranie Stowarzyszenia jest możliwe poprzez przekazanie darowizny przelewem na rachunek bankowy lub poprzez system PayU obsługujący płatności online w polskich bankach i za pośrednictwem kart płatniczych.

W przypadku darowizny przekazanej nam przelewem na rachunek bankowy przetwarzamy dane osobowe przekazane nam przez bank, czyli: imię i nazwisko, numer rachunku, kwotę darowizny, adres. Jest to niezbędne do wykonania umowy oraz wypełnienia ciążących na Stowarzyszeniu obowiązków prawnych (np. na podstawie przepisów dotyczących rachunkowości).

Dodatkowe informacje podane w tytule przelewu (np. adres e-mail) przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w celu wysłania podziękowań za wsparcie. W tym samym celu wykorzystujemy również adresy z przelewów bankowych osób przekazujących nam darowizny. Jeśli nie życzysz sobie takiej formy kontaktu z naszej strony, wyślij swój sprzeciw (np. o treści „Proszę o nie wysyłanie mi pocztą podziękowań za wsparcie”) na adres: office@beitradom.org. Możemy też kierować korespondencję na adres inny niż widniejący na przelewie lub kontaktować się z Tobą e-mailem – w takim przypadku również prosimy o kontakt lub wpisanie adresu e-mail w tytule przelewu.

W przypadku darowizny przekazanej za pośrednictwem systemu PayU prosimy o podanie imienia i nazwiska, by wiedzieć, z kim zawieramy umowę (np. by móc wystawić zaświadczenie, które pozwoli odliczyć darowiznę od podatku lub zwrócić omyłkowo wpłacone pieniądze), kwoty darowizny oraz adresu e-mail, który jest konieczny do technicznej obsługi płatności przez system CRM. Jest to niezbędne do realizacji umowy oraz wypełnienia ciążących na Stowarzyszeniu obowiązków prawnych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przekazania darowizny. Adres e-mail służy nam również – na podstawie uzasadnionego interesu – do wysłania potwierdzenia wykonania przelewu i podziękowania za wsparcie. Jeśli nie życzysz sobie podziękowań, wyślij swój sprzeciw na adres: office@beitradom.org. Jeżeli w systemie PayU podany jest także Twój adres zamieszkania, przetwarzamy go w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu w celach statystycznych.

Przekazanie darowizny możliwe jest również za pośrednictwem systemu wpłacam.ngo.pl zaimplementowanego w serwisie beitradom.org. Zanim przekażesz darowiznę, zapoznaj się także z naszym Regulaminem darowizn.

Dane osób wspierających nas darowiznami przetwarzamy przez 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym w systemie CRM odnotowaliśmy ostatnią interakcję z daną osobą (np. otrzymaliśmy darowiznę, lub udział w organizowanym przez nas wydarzeniu wymagającym rejestracji).

Dane subskrybentek i subskrybentów newslettera
Na naszej Stronie internetowej korzystamy z usługi newslettera oferowanej przez FreshMail Sp. z o.o. (Al. 29 Listopada 155, 31-406 Kraków) której spółce powierzamy przetwarzanie danych w celu i w zakresie niezbędnym do wykonania obowiązków FreshMail wynikających z realizacji usługi e-mail marketingu oraz czynności towarzyszących tej usłudze. Przetwarzamy imiona, nazwiska oraz adresy e-mail subskrybentek i subskrybentów newslettera Stowarzyszenia w celu wysyłania informacji o działalności Stowarzyszenia oraz kwestii związanych z obszarem naszej działalności.

Podstawą przetwarzania danych jest udzielona zgoda, którą można w każdym czasie odwołać. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do zamówienia mailingu. Dane przetwarzamy do końca istnienia Stowarzyszenia lub do czasu wycofania zgody.

Dane byłych subskrybentek i subskrybentów newslettera przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w celu zarządzania relacjami przez 2 lata od końca roku kalendarzowego, w którym w systemie CRM odnotowaliśmy ostatnią interakcję z daną osobą (np. otrzymaliśmy darowiznę, odnotowaliśmy rezygnację z newslettera lub udział w organizowanym przez nas wydarzeniu wymagającym rejestracji). Jeśli chcesz, żebyśmy wcześniej usunęli informację, że kiedykolwiek subskrybowałaś/-eś nasz newsletter i całkiem przestali się z Tobą kontaktować, napisz do nas na adres office@beitradom.org

Dane ludzi mediów
Stowarzyszenie Żydów Radomskich ,,Beit Radom” przetwarza dane dziennikarzy i dziennikarek (także wydawców i wydawczyń) pozyskane bezpośrednio od nich, od redakcji lub z Internetu. Zakres przetwarzanych danych może obejmować: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, afiliację (w tym poprzednie), adres redakcji, historię interakcji i publikacji. Dane te przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w celu informowania o działaniach podejmowanych przez Stowarzyszenie oraz zarządzania relacjami.

Dane przetwarzamy do końca działalności Stowarzyszenie Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas informacji prasowych, możesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych. W takim przypadku oraz w razie dodatkowych pytań prosimy o wysłanie wiadomości na adres: office@beitradom.org.

Dane pracowników działów CSR (od ang.corporate social responsibility) lub innych osób reprezentujących firmy i instytucje, z którymi utrzymujemy kontakty
Stowarzyszenie przetwarza dane pracowników działów CSR lub pokrewnych pozyskane bezpośrednio od nich, od pracodawcy lub z Internetu. Zakres przetwarzanych danych może obejmować: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, afiliację (w tym poprzednie), adres firmy, historię interakcji i współpracy. Dane te przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w celu zachęcenia do wsparcia działań podejmowanych przez Stowarzyszenie oraz zarządzania relacjami.

Dane przetwarzamy do końca działalności Stowarzyszenia. Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas informacji z propozycjami współpracy, możesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych. W takim przypadku oraz w razie dodatkowych pytań prosimy o wysłanie wiadomości na adres: office@beitradom.org

Dane osób korzystających z kanałów komunikacji niepublicznej
Dane osób, z którymi kontaktujemy się za pośrednictwem poczty elektronicznej (adresy w domenie beitradom.org), telefonicznie, za pośrednictwem SMS-ów czy listownie, przetwarzamy na podstawie uzasadnionego interesu, w celu obsługi korespondencji, w celach wynikających z treści komunikacji lub w celu nawiązania kontaktu w przyszłości. Dane te mogą obejmować imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu oraz ewentualne inne informacje zawarte w treści wiadomości. Podanie tych danych jest dobrowolne. Dane przetwarzamy w celach archiwizacyjnych oraz w celu zarządzania relacjami do końca działalności Stowarzyszenia, z wyjątkiem danych o wrażliwym charakterze, które usuwamy lub anonimizujemy niezwłocznie po zamknięciu danej sprawy. Pisząc lub dzwoniąc do nas, staraj się nie podawać zbędnych danych. Jeśli będziemy potrzebowali dodatkowych informacji, poprosimy o nie.

Dane osób komunikujących się z Stowarzyszeniem przez portale społecznościowe
Facebook i Twitter są administratorami danych osobowych swoich użytkowników i przetwarzają je na podstawie własnych regulaminów. Kiedy wchodzisz w interakcję z nami poprzez Facebooka lub Twittera (polubienie/obserwowanie strony, dołączenie do administrowanej przez nas grupy, reakcje na posty, udostępnienia/retweety, komentarze, wiadomości prywatne), administratorem Twoich danych osobowych staje się oprócz Facebooka czy Twittera także Stowarzyszenie. Dane, takie jak imię i nazwisko/nick, wizerunek, profil publiczny oraz inne informacje przekazane w wiadomościach lub komentarzach, przetwarzamy do końca działalności Stowarzyszenia na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, w celu odpowiedzi na komentarze i wiadomości, utrzymywanie relacji z osobami wchodzącymi z nami w interakcje, a także w celu analizy skuteczności komunikacji.

Dane uczestniczek i uczestników wydarzeń organizowanych przez Stowarzyszenie Żydów Radomskich ,,Beit Radom”
W przypadku organizowania wydarzeń wymagających rejestracji co do zasady prosimy o podanie: imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, chyba że charakter wydarzenia (np. szkolenia) będzie wymagał zebrania innych informacji. Dane te przetwarzamy w celu organizacji wydarzenia, a podstawą przetwarzania jest realizacja zadań w interesie publicznym wynikająca ze statutu Stowarzyszenia.

Po zakończeniu wydarzenia dane uczestników przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w celu zarządzania relacjami, przez 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym w systemie CRM odnotowaliśmy ostatnią interakcję z daną osobą. Jeśli chcesz, żebyśmy usunęli je wcześniej, napisz do nas na adres: office@beitradom.org. W przypadku wydarzeń organizowanych ze środków grantodawców wymagających od nas przechowywania dokumentacji przez dłuższy okres, odpowiednią informację udostępnimy przy zapisie na wydarzenie.

Dane uczestniczek i uczestników szkoleń i kursów
Organizując konkurs, zakres informacji, które będziemy przetwarzać, podajemy w jego regulaminie. Zazwyczaj ograniczamy się do zbierania adresu e-mail uczestniczek i uczestników oraz imienia i nazwiska oraz adresu korespondencyjnego zwyciężczyń i zwycięzców. Dane przetwarzamy w celu rozstrzygnięcia konkursu i wysłania nagród, a podstawą przetwarzania jest realizacja zadań w interesie publicznym wynikająca ze statutu Stowarzyszenia.

Po zakończeniu konkursu dane uczestników przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w celu zarządzania relacjami przez 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym w systemie CRM odnotowaliśmy ostatnią interakcję z daną osobą. Jeśli chcesz, żebyśmy usunęli je wcześniej, napisz do nas na adres: office@beitradom.org

Dane kandydatów/kandydatek do pracy
Dane kandydatów/kandydatek do pracy przetwarzamy na podstawie naszego uprawnienia wynikającego z przepisu prawa, a mianowicie art. 22 Kodeksu Pracy, w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej. Dane te przetwarzamy do czasu zakończenia danego procesu rekrutacyjnego.

W uzasadnionych przypadkach możemy poprosić Cię o wpisanie do materiałów rekrutacyjnych (CV i/lub listu motywacyjnego) zgody na przetwarzanie Twoich danych także w przyszłych procesach rekrutacyjnych, w celu przesłania do Ciebie ofert pracy. Odpowiednia informacja zostanie wtedy zamieszczona w ogłoszeniu o pracę. W takiej sytuacji Twoje dane będą przetwarzane do czasu odwołania przez Ciebie zgody, jednak nie dłużej niż 5 lat od momentu zakończenia ostatniej rekrutacji, w której wziąłeś udział.

Statystyki (Google Analytics)
Na naszej Stronie internetowej korzystamy z usługi Google Analytics, usługi analizy stron internetowych oferowanej przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (“Google”).

Google analizuje korzystanie z naszej strony internetowej w naszym imieniu. W tym celu wykorzystywane są m. in. pliki cookie opisane w punkcie 9. Informacje zebrane przez Google w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej (np. URL odsyłający, odwiedzone strony, typ przeglądarki, ustawienia języka, system operacyjny, rozdzielczość ekranu) zostają przekazane do serwera Google w USA, gdzie są one przechowywane i analizowane. Ich wyniki są nam udostępniane w formie anonimowej. Twoje dane dotyczące użytkowania nie są w tym procesie połączone z Twoim pełnym adresem IP.

Istnieje możliwość wycofania zgody na korzystanie z analizy stron internetowych w dowolnym momencie, poprzez pobranie i zainstalowanie odpowiedniej wtyczki przeglądarki Google.

Dalsze informacje o usłudze Google Analytics są dostępne w Warunkach korzystania z usług Google Analytics, Wytycznych ochrony prywatności i danych osobowych Google Analytics oraz w Polityce prywatności Google.

Reklamacje
Jeżeli chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych, albo po prostu zadać pytanie związane z naszą Polityką Prywatności, napisz na adres email: office@beitradom.org

Masz także prawo składać reklamacje w sprawach związanych z problematyką uregulowaną naszą Polityką Prywatności.

Reklamacje można składać pisemnie, listem poleconym na adres Stowarzyszenia.

Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko składającego, jego/jej/ich adres korespondencyjny oraz treść i podstawę złożenia reklamacji. Podanie powyższych danych jest podstawą do rozpatrzenia reklamacji. Reklamacje niespełniające powyższego wymogu nie będą rozpatrywane.

Reklamacje będą rozpatrzone w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Stowarzyszenie.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz także złożyć skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Udostępnianie danych
Stowarzyszenie Żydów Radomskich ,,Beit Radom” będzie przekazywać Twoje dane osobowe wyłącznie:

podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, na nasze polecenie i w tym samym celu na podstawie upoważnienia bądź umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (np. obsługa informatyczna bądź księgowa Stowarzyszenia).
podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania). Ponadto w przypadku korzystania z komunikacji pocztą tradycyjną dane osobowe powierzamy do przetwarzania pośrednikom pocztowym (Poczcie Polskiej oraz innym firmom działającym na podstawie prawa pocztowego) na podstawie umów powierzenia i regulaminów usług.

Dane osobowe zebrane w ramach projektów finasowanych ze środków publicznych mogą być udostępniane w celu monitoringu, sprawozdawczości i audytu realizowanego projektu, wyłącznie podmiotom uprawnionym do prowadzenia powyższych czynności lub ich przedstawicielom.

Twoje dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Retencja danych
Możliwe do ustalenia okresy przechowywania danych osobowych przez Stowarzyszenie zostały opisane w punkcie 2 niniejszej Polityki Prywatności.

Poza sytuacjami opisanymi w punkcie 2, zastrzegamy sobie również prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody w zakresie wynikającym z potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

Twoje prawa
W zakresie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:

Jeżeli zechcesz uzyskać dostęp, skorygować, zaktualizować albo zażądać usunięcia swoich danych osobowych, możesz to zrobić zawsze, kontaktując się z nami w dowolnej chwili: office@beitradom.org.

Oprócz tego możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, poprosić nas o ograniczenie przetwarzania Twoich danych osobowych albo zażądać przeniesienia swoich danych osobowych. I tutaj też możesz skorzystać z tych praw, kontaktując się z nami office@beitradom.org.

W przypadku gdy gromadziliśmy i przetwarzaliśmy Twoje dane osobowe za Twoją zgodą, możesz wycofać zgodę w dowolnej chwili. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed tym wycofaniem, ani nie wpłynie na przetwarzanie Twoich danych osobowych w oparciu o zgodne z prawem podstawy do przetwarzania inne niż zgoda.

Masz także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy.

Odpowiadamy na wszystkie żądania, które otrzymujemy od osób pragnących skorzystać ze swoich praw do ochrony danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych.

Zabezpieczenia danych
Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa. Większość danych przechowujemy w formie elektronicznej: przede wszystkim na własnym oraz wynajętym serwerze, a także – w ograniczonym zakresie – na komputerach biurowych, zewnętrznych dyskach oraz w telefonach. Przetwarzamy dane za pośrednictwem narzędzi informatycznych wykorzystywanych przez zespół i podmioty współpracujące z Stowarzyszeniem Żydów Radomskich ,,Beit Radom”, przede wszystkim systemu do zarządzania relacjami CRM (dalej: system CRM), poczty e-mail i chmury do przechowywania plików. Część danych przechowujemy w formie dokumentacji papierowej, w odpowiednio zabezpieczonych szafach i pomieszczeniach.

Pliki cookies
Pliki cookies (w dosłownym tłumaczeniu z j. angielskiego: ciasteczka) są to małe pliki tekstowe, przesyłane do Twojego urządzenia podczas odwiedzania naszej stron internetowej.

Pliki cookies zawierają m.in. adres strony internetowej z której pochodzą, ustawienia dokonane przez użytkownika serwisu dotyczące układu strony, rozmiaru tekstu, kolorów, wersji kontrastowej, dane wpisywane do formularzy oraz wartość, którą jest zazwyczaj automatycznie wygenerowana unikalna liczba. Mechanizm cookies nie pobiera jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika końcowego.

Korzystając z serwisu Stowarzyszenia wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Jako użytkownik końcowy masz możliwość korzystania z serwisu internetowego bez wykorzystywania plików cookies, ale oznacza to, że niektóre funkcje serwisu nie będą działać poprawnie. Pamiętaj, że możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, jak również usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używasz. W przypadku braku zgody na korzystanie z plików cookies, możliwe jest zaznaczenie w ustawieniach przeglądarki opcji odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.

Nasze strony internetowe mogą stosować następujące pliki cookies:

pliki uwierzytelniające – wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania użytkownika końcowego w serwisie internetowym oraz do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
pliki statystyczne – wykorzystywane do zbierania informacji o sposobie korzystania użytkownika końcowego z serwisu internetowego;
pliki funkcjonalne – wykorzystywane do zapamiętania wybranych przez użytkownika końcowego ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej, itp.
W celu zarządzania ustawieniami plików cookies wybierz z listy oficjalnych stron internetowych producentów najczęściej używanych przeglądarek internetowych aplikację, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami producenta:

Internet Explorer –  http://support.microsoft.com/
Chrome –  http://support.google.com/chrome/
Safari –  http://support.apple.com/
Firefox –  http://support.mozilla.org/pl/
Opera –  http://help.opera.com/Windows/
Urządzenia mobilne:

Android –  http://support.google.com/chrome/
Safari –  http://support.apple.com/
Windows Phone –  http://www.windowsphone.com/pl-pl/how-to/(12).

Zmiany w Polityce Prywatności
Stowarzyszenie Żydów Radomskich ,,Beit Radom” zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w treści niniejszej Polityki Prywatności w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w ramach serwisu www.beitradom.org