Działalność archiwalno – muzealna

Od dnia 1 stycznia 2024 roku nasze Stowarzyszenie prowadzi dział archiwalno-muzealny zajmujący się historią obecności społeczności żydowskiej w regionie radomskim.

Od momentu powstania prowadzimy kwerendę w Archiwach Państwowych w Radomiu oraz Kielcach oraz w Radomskiej Delegaturze Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie – Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków gdzie znajdują się dokumenty dotyczące dawnej społeczności żydowskiej zamieszkującej powiat białobrzeski, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki, zwoleński oraz miasto Radom.

Poszukujemy kandydata(tkę) na stanowisko: Archiwista

  • Sporządzanie odpisów, wypisów, wyciągów i kopii materiałów archiwalnych w formie tradycyjnej i elektronicznej
  • Udzielanie informacji o zasobie Archiwum
  • Udostępnianie materiałów archiwalnych

Poszukujemy kandydata(tkę) na stanowisko: Pomocnik Archiwisty

  • Sporządzanie odpisów, wypisów, wyciągów i kopii materiałów archiwalnych w formie tradycyjnej i elektronicznej

Nasze Stowarzyszenie wybrało Otwarty System Archiwizacji do opracowywania i udostępnienia naszych zbiorów archiwalnych

(kliknij, aby zobaczyć więcej)

Otwarty System Archiwizacji umożliwia archiwistom społecznym opracowywanie zbiorów z zachowaniem hierarchii opisu archiwalnego: od poziomu najogólniejszego, jakim jest cały zbiór lub zespół, aż po opisy pojedynczych dokumentów. Do opisów fotografii, listów, wspomnień, dokumentów życia społecznego, nagrań audio i wideo mogą być załączane również kopie cyfrowe tych materiałów. System podpowiedzi pomaga początkującemu użytkownikowi prawidłowo wypełnić pola typu „sygnatura”, „data” czy „typ dokumentu”.

Nasz dział wymaga ciągłego rozwoju, stąd zwracamy się do osób posiadających zdjęcia, dokumenty o udostępnienie ich nam w formie cyfrowej, co powiększy nasze zasoby archiwalne, a z czasem pozwoli na stworzenie internetowej bazy wiedzy o dawnej społeczności żydowskiej w regionie radomskim.