Członkostwo w Stowarzyszeniu

Członkiem Stowarzyszenia może zostać każdy, kto zgodnie z Prawem Powrotu może ubiegać się o obywatelstwo Izraela (warunkiem jest, by przynajmniej jedno z dziadków było Żydem), a także osoby, które dokonały konwersji na judaizm. Niekonieczne jest posiadanie obywatelstwa polskiego. Od nowych członków nie jest wymagana żadna konkretna wiedza o historii i religii żydowskiej, znajomość języka hebrajskiego, jidysz, czy inna dodatkowa wiedza lub doświadczenie. Stowarzyszenie zrzesza Żydów niezależnie od stopnia ich religijności. Osoba, która chciałaby zostać członkiem Stowarzyszenia powinna:

  • pobrać deklarację członkowską – deklaracja członkowska PDF,
  • przedstawić dokumenty poświadczające żydowskie pochodzenie jej lub rodziców/dziadków. Mogą to być: przedwojenne zaświadczenia urodzenia lub obrzezania, ślubu lub rozwodu żydowskiego w rodzinie, dokument o zmianie nazwiska, zaświadczenie o pochówku na cmentarzu żydowskim lub przynależności do żydowskich organizacji oraz inne. W przypadku braku powyższych dokumentów kandydat spotyka się z rabinem, który przeprowadza z nim szczegółowy wywiad,
  • uzyskać podpisy dwóch członków Stowarzyszenia na swojej deklaracji wstąpienia do Stowarzyszenia,
  • złożyć wszystkie dokumenty,
  • spotkać się z Przedstawicielem Stowarzyszenia. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zebranie Członków uchwałą podjętą w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków. Członkostwo w Stowarzyszeniu potwierdza legitymacja członkowska, którą nowy członek otrzymuje po zapłaceniu wpisowego w wysokości 20 000,00 złotych oraz rocznej składki w wysokości 2 500,00 złotych.

Członkowie Stowarzyszenia chcący w pełni korzystać z przysługujących im przywilejów powinni pamiętać o opłacaniu rocznej składki i podstemplowywaniu legitymacji.